Kasutustingimused

airBaltic koos ParkVia on kauplemise stiil ParkCloud Ltd.

1. ParkVia toimib ainult broneerimisagendina ning seega kogu vastutus kõikide sõidukite eest on broneeritud parkla, hotelli või MeetGreet teenuste osutaja („Parkimisteenuse Osutaja“) vastutusel. Teie nõustute, et teete broneeringu ainult läbi ParkVia on-line broneerimisagentuuri teenuse ja parkimisteenuse osutamist pakutakse Teile parkimisteenuse osutaja poolt kui Teie saabute broneeritud kohale. Parkimisteenuse Osutajad on iseseisvad ettevõtted ja ei ole ParkVia agendid või töötajad. ParkVia ei ole vastutav nende osutajate tegevuste, vigade, puuduste, esindatuste, tagatiste, rikkumiste ja hooletuste eest, või mis tahes tervisekahjustuste, surma, varakahju, või kõikide teiste nendest tingitud kahjutasude ja kulude eest. ParkVia ei ole vastutav ja ei tee kulude tagasimaksmist streikide, vääramatu jõudude või teiste kontrollimatud põhjuste eest ning ei ole vastutav mis tahes lisakulude, puuduste, viivitamiste, kõrvalejuhtimiste või mis tahes valitsuse või ametivõimude tegevuste eest.

2. ParkVia teeb hindade kontrolli selleks, et pakkuda parim kulutustele vastava tulu. Hinnad võivad nii tõusta, kui ka langeda seoses hooaja eripakkumistega. Kõik demonstreeritud hinnad käivad on-line eelbroneerimise kohta ning parkimisteenuse osutajate poolt pakutud hinnad sisaldavad kõik kohaldatavaid makse, kui ei ole teisiti sätestatud. Sõltumata maksemeetodist, maksekulusid ei võeta.

3. Broneerimis- ja Tühistamiskord

4. ParkVia veebileht sisaldab hüperviidesid teiste osapoolte poolt administreeritavatele veebilehtedele. ParkVia selliseid veebilehti ei kontrolli ning ei ole vastutav nende sisalduse või mis tahes lepingu rikkumise või mis tahes tahtlikku või lohaka tegevuse eest nende teiste osapoolte poolt, mis toob mis tahes kadu, kahju, viivitamist või Teie või Teie kaaslaste vigastust. ParkVia ei ole vastutav nendel veebilehtedel avaldatud arvamuste õigsuse eest ja ei uuri või kontrolli ega vaata läbi nende õigsust või terviklikkust. Mis tahes viidetud veebilehtede sisaldamine ParkVia veebilehel ei mõisteta või tunnista nende veebilehtede tunnustamist või toetust ParkVia poolt. Kui Teie otsustate lahkuda ParkVia veebilehest selleks, et üle minna sellistele teiste osapoolte veebilehtedele, Teie teete seda oma enda riskil. Kõik teiste osapoolte poolt administreeritavate veebilehtede reeglid, tingimused (kaasa arvates privaatsuspoliitikat) ja tegutsemiskord on Teile rakendatud ajal, kui Teie nendel veebilehtedel viibite. ParkVia ei ole vastutav Teile teiste osapoolte poolt esitatud informatsiooni eest.

5. Kõik ParkVia veebilehe sisaldus on kaitstud autoriõigusega; ParkCloud Ltd Kõik õigused kaitstud. Teised tooted ja ettevõtte nimed mainitud edaspidi võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. ParkVia veebilehe pildid on kasutatud ainult läbivaatuse eesmärgil ja ei saa olla salvestatud või alla laetud mis tahes formaadis. Kõik klientide retsensioonid, mis on lisatud ParkVia veebilehel ei esita ParkVia arvamusi.

6. ParkVia veebilehel avaldatud informatsioon, tarkvara, tooted ja teenused võivad sisaldada ebaõigsusi või topograafilisi vigu. Eriti ParkVia ei garanteeri õigsust ja loobub kohustustest ebaõigsusi seotud veebilehel demonstreeritud parkla, hotelli ja teiste reisitoodete informatsiooni ja kirjelduse eest (sisaldades, kuid mitte piirdudes piltide, mugavuste nimekirja, üldiste toode kirjeldustega jne), kuna suur hulk sellisest informatsioonist on esitatud vastava osutaja poolt. Kõik veebilehel esitatud reitingud on mõeldud ainult üldiste suunistena ning ParkVia ei garanteeri nende õigsust. Edaspidi esitatud informatsioonile ajuti tehakse muudatusi. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad saavad sellel veebilehel teha parandusi ja/või muudatusi igal ajal. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad ei tee mingeid esindatusi ParkVia veebilehel esitatud informatsiooni, toodete ja teenuste sobivuslikkusest mis tahes eesmärgil, ja mis tahes toodete või teenuste sisaldamine või müügipakkumine ParkVia veebilehel ei tähenda nende toodete või teenuste kinnitust või soovitust ParkVia poolt. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad edaspidi loobuvad kõikidest garantiidest, tingimustest selle informatsiooni, tarkvara, toodete ja teenuste suhtes, kaasa arvates kõik mõistatu sobilikku kvaliteedi, erieesmärgi kõlblikkuse, pealkirja ja üleastumise garantiisid ja tingimusi. Parkimisteenuste Osutajad on iseseisvad ettevõtted ja ei ole ParkVia agendid või töötajad. ParkVia ei ole vastutav mis tahes osutajate tegevuste, vigade, puuduste, esindatuste, tagatiste, rikkumiste ja hooletuste eest, või mis tahes tervisekahjustuste, surma, varakahju, või kõikide teiste nendest tingitud kahjutasude ja kulude eest. ParkVia ei ole vastutav ja ei tee kulude tagasimaksmist streikide, vääramatu jõudude või teiste kontrollimatud põhjuste eest ning ei ole vastutav mis tahes lisakulude, puuduste, viivitamiste, kõrvalejuhtimiste või mis tahes valitsuse või ametivõimude tegevuste eest. Mingil juhul ei ole ParkVia või tema osutajad vastutavad mis tahes kaudse, ettenägematu, karistus, spetsiaalse või tagajärjelike kahju eest ParkVia veebilehe kasutamisest tingitud või sellega seotud või ParkVia veebilehe kasutamise viivitamise või võimetuse eest, või mis tahes ParkVia veebilehest hangitud informatsiooni, tarkvara, toodete ja teenuste eest, või teisiti ParkVia kasutamisest tingitud (sisaldades, kuid mitte piirdudes kasutamise, andmete, kasumite, hoidude või võimaluste kaoga), kas lepingu, range vastutuse alusel või teisiti, isegi kui ParkVia ja/või tema vastavad osutajad olid võimalikkest kahjudest ette teatatud. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad peavad olema vastutavad otsese kao eest ParkVia veebilehe kasutamisest tingitud kas lepingu, range vastutuse alusel või teisiti, maksimaalselt selle tehingu summaarses väärtuses, millest pretensioon on tingitud mis tahes ühe juhtumi või seotud juhtumite raja jaoks. Need tingimused ja järgnev kohustustest loobumine ei mõjuta Teie seadusõiguseid tarbijana.

7. Teie nõustate ParkViat ja tema kompanjone ja/või tema vastavaid osutajaid ning samuti ka kõike tema ametnikke, direktoreid, töötajaid ja agente mis tahes pretensioonidest, hagi alustest, nõudlustest, tagasinõudmistest, kadudest, kahjudest, trahvidest, karistustest või teistest kuludest või kulutustest kaitsta ja kompenseerida, sisaldades, kuid mitte piirdudes mõistlikke kohtu- ja raamatupidamiskuludega, teiste osapoolte poolt toodud nende juhtumite tulemusena:

8. Teie ParkVia veebilehe kasutamistingimusena, Teie garanteerite ParkViale, et Teie ei hakka ParkVia veebilehe kasutama mis tahes õigusvastasel või nende tähtaegade, tingimuste ja teatistega keelatud eesmärgil.

ParkCloud Ltd on ettevõtte ParkCloud Ltd kaubanduslik nimetus, registreeritud Suurbritannias numbriga 6557569.

Broneeringute tühistamine

Kõik tühistamised ja muudatused peavad olema tehtud kasutades “Minu broneeringu haldamine” süsteemi ParkVia veebilehel või e-posti teel, ParkVia veebilehel märgitud aadressil. Juhul kui Teie palute broneeringut tühistada suuliselt, telefoni teel või otse Parkimisteenuse Osutajalt, Teie nõue ei saa olla teostatud. Juhul kui Teie nõuete broneeringu tühistamist kasutades “Minu broneeringu haldamine” süsteemi, Teie nõue pannakse automaatselt toime ja broneeringu tühistamisest teadeanne perioodi (defineeritud nagu aeg parkimisperioodi alguse kuupäeva ja kellaega ja parkimisperioodi lõpu kuupäeva ja kellaega vahel) arvutakse ajast, kuna nõue oli tehtud kasutades “Minu broneeringu haldamine” süsteemi. Juhul kui Teie palute oma broneeringu tühistada e-posti teel, see pannakse toime tööajal ning broneeringu tühistamisest teadeanne perioodi arvutakse ajast, kuna ParkVia töötab broneeringu tühistamise nõuet läbi. Seepärast broneeringute tühistamiseks meie soovitame kasutada “Minu broneeringu haldamine” süsteemi.

Palun pange tähele, et nende sagedaste näidiste korral tagasimakseid ei tehta: